Scola per la veta

Amiez greppaglia – el siatavel tschiel.
Andrea Davina Deplazes ei l’emprema praticanta da Victorine Müller.

» La Quotidiana